کارخانه

ایران، البرز، شهرک صنعتی اشتهارد
بلوار ابوریحان بیرونی، خیابان حافظ غربی، خ گلستان 4 بوستان 5
کـدپســـتی : 3188114443
تلفن : 2-37778851-26-98+

ارتباطات خارجی

هدیه حق شناس
تلفن: (171) 72925 -21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
hedie.haghshenas@icdgroup.org

دفتر مرکزی

ایران، تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی، پلاک 44، طبقه منفی 1
کـدپســـتی : 1998836791
تلفن : 72925-21-98+
نمابر:22073101-21-98+
info@novatisteb.com

 رئیس روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم: 22149419-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org

خدمات پس از فروش

تلفن : (1414) 22074001-21-98+
نمابر:(4444) 22073101-21-98+