• آزمایشگاه مجهز تحقیقات در زمینه الکترونیک
  • تیم فنی متبحر و مجهز در زمینه اتوماسیون صنعتی
  • طراحی و شبیه سازی سه بعدی مکانیکی
  • طراحی مفهومی و بررسی امکان سنجی پروژه های ساخت ماشین آلات پزشکی و خطوط تولید